KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!
KIA Krzewscy Bielany - zapraszamy!

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 13:00

 

Stacja Kontroli Pojazdów z podstawowym (B) oraz rozszerzonym (c, e) zakresem badań technicznych, przeprowadza badania techniczne w zakresie:

 

B - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze)

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

e - pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (Policję)  na badanie po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym

T- okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego

Informacja pod nr telefonu lub adresem e-mail:

Serwis 22 833-02-47 serwis.krzewscy@kiamotors.pl 

Cennik Stacji Kontroli Pojazdów za badania techniczne:

Okresowe samochodów osobowych 99zł.

Dodatkowe badanie taksówki osobowej lub bagażowej 43zł.

Dodatkowe badanie pojazdu przystosowanego do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego 49zł.

Dodatkowe pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 64zł.

Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 36zł.

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 21zł.

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 95zł.

 

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych 21zł.

Skuteczności i równomierności działania hamulców 21zł.

Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 15zł.

Toksyczności spalin 15zł.

Działania amortyzatorów jednej osi 15zł.